Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italija) 31. maja 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA in drugi/Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Zadeva C-328/17)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Toženi stranki: Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člena 1(1), (2) in (3) ter 2(1)(b) Direktive Sveta o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS)1 nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki priznava možnost izpodbijanja dokumentov javnega razpisa le gospodarskim subjektom, ki so se prijavili na ta javni razpis, tudi če se s tožbo izpodbija postopek javnega razpisa v temelju, ker je na podlagi ureditve tega javnega razpisa dodelitev naročila tožeči stranki zelo malo verjetna?

____________

1 Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246).