Language of document :

Pritožba, ki jo je Windrush Aka LLP vložila 31. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 22. marca 2017 v zadevi T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO

(Zadeva C-325/17 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Windrush Aka LLP (zastopniki: S. Britton, solicitor, S. Malynicz, QC, S. Tregear, solicitor)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 22. marca 2017 v zadevi T-366/15;

EUIPO in Jerryju Dammersu (imetniku znamke Evropske unije) naloži, da nosita svoje stroške in plačata stroške pritožnice.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Prvič, Splošno sodišče naj bi izkrivilo dokaze in nepravilno presodilo dejstva, njegova odločitev pa naj bi vsebovala vsebinsko nepravilnost glede ugotovitev, ki izhajajo iz dokumentov, ki so mu bili predloženi.

2.    Drugič, Splošno sodišče naj bi s tem, da je zavrnilo izvedbo obravnave na podlagi odpovedi imetnika znamke Evropske unije bistvenim elementom domnevnega dokaza o uporabi znamke Evropske unije, do katere je prišlo po obravnavi, kršilo člen 113 Poslovnika Splošnega sodišča z dne 4. marca 2015 (UL 2015, L 105, str. 1).

3.    Tretjič, Splošno sodišče naj bi nepravilno trdilo, da je tožeča stranka nov tožbeni razlog prvič podala šele na obravnavi.

4.    Četrtič, Splošno sodišče naj ne bi presodilo pravnega učinka prenosa pravice do imena, in sicer da odsvojitelj (to je imetnik znamke Evropske unije) s prenosom izgubi pravico, da poda ali zavrne soglasje za uporabo imena (to je znamke Evropske unije), zaradi česar po datumu prenosa v skladu s pravom Unije ni več soglasja.

____________