Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 26. oktobra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho u.c.

(lieta C-333/17) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 21. un 38. pants – Nediskriminācija – Patērētāju tiesību aizsardzība – Bankas aizdevuma līgums – Tāda jautājuma neesamība, kas attiecas uz kādu Savienības tiesību normu, izņemot Pamattiesību hartā ietvertās normas – Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caixa Económica Montepio Geral

Atbildētāji: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho un Vera da Conceição Pimenta Marinho

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienības Tiesai acīmredzami nav kompetences atbildēt uz jautājumu, ko Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Bragas apgabaltiesa, Portugāle) ir uzdevusi ar 2017. gada 29. marta lēmumu.

____________

1      OV C 256, 7.8.2017.