Language of document :

Az Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Egyesült Királyság) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - C.D. kontra S.T.

(C-167/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Az alapeljárás felei

Felperes: C.D.

Alperes: S.T.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Valamennyi következő kérdés tekintetében:

a) A "leendő anya, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket" kifejezés olyan körülményekre vonatkozik, amikor az érintett leendő anya munkavállaló, és ő maga az adott időszakban nem volt terhes, és nem ő szülte a szóban forgó gyermeket.

b) A "béranya" kifejezés olyan körülményekre vonatkozik, amikor egy nő a leendő anya nevében eljárva lett várandós és szült gyermeket.

A várandós munkavállalókról szóló 92/85/EGK irányelv2 1. cikkének (1) bekezdése és/vagy 2. cikkének c) pontja és/vagy 8. cikkének (1) bekezdése és/vagy 11. cikke (2) bekezdésének b) pontja biztosítja-e a szülési szabadsághoz való jogot annak a leendő anyának, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket?

A várandós munkavállalókról szóló 92/85/EGK irányelv biztosítja-e a szülési szabadsághoz való jogot annak a leendő anyának, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket olyan körülmények között, amikor az anya:

a) szülést követően szoptathat, és/vagy

b) szülést követően szoptat?

Az egyenlő bánásmódról szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és/vagy b) pontjával és/vagy 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének megsértését jelenti-e az, ha a munkáltató megtagadja a szülési szabadság kiadását attól a leendő anyától, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket?

A munkavállaló és a gyermek béranyja között fennálló kapcsolat miatt az egyenlő bánásmódról szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és/vagy b) pontjával és/vagy 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének esetleges megsértését jelenti-e az, ha megtagadják a szülési szabadság kiadását attól a leendő anyától, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket?

A leendő anya és a gyermek béranyja között fennálló kapcsolat miatt az egyenlő bánásmódról szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és/vagy b) pontjával és/vagy 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének esetleges megsértését jelenti-e az, ha kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik azt a leendő anyát, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket?

A 4. kérdésre adandó igenlő válasz esetén a leendő anya jogállása leendő anyaként elegendő-e ahhoz, hogy a gyermek béranyjával fennálló kapcsolata alapján jogosult legyen szülési szabadságra?

Az 1., 2., [3]. vagy [4]. kérdés valamelyikére adandó igenlő válasz esetén:

7.1.    A releváns tekintetben a várandós munkavállalókról szóló 92/85/EGK irányelv közvetlen hatállyal rendelkezik-e; és

7.2.    A releváns tekintetben az egyenlő bánásmódról szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv közvetlen hatállyal rendelkezik-e?

____________

1 - A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 110. o.).

2 - A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) (HL L 204., 23. o.).