Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 3. aprīlī iesniedza Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Apvienotā Karaliste) - C.D./S.T.

(lieta C-167/12)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: C.D.

Atbildētājs: S.T.

Prejudiciālie jautājumi

Attiecībā uz katru no turpmākajiem jautājumiem:

(a)    vārdi "topošā māte, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte" attiecas uz situāciju, kurā attiecīgā topošā māte ir darba ņēmēja un kura pati nevienā brīdī nav bijusi stāvoklī un nav dzemdējusi attiecīgo bērnu;

(b)    vārds "surogātmāte" attiecas uz situāciju, kurā sieviete ir bijusi stāvoklī un dzemdējusi bērnu topošajai mātei.

1.    Vai Direktīvas 92/85/EEK 2 par strādājošām grūtniecēm 1. panta 1. punktā un/vai 2. panta c) apakšpunktā, un/vai 8. panta 1. punktā, un/vai 11. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir piešķirtas tiesības saņemt bērna kopšanas atvaļinājumu topošajai mātei, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte?

2.    Vai Direktīvā 92/85/EEK par strādājošām grūtniecēm ir piešķirtas tiesības saņemt bērna kopšanas atvaļinājumu topošajai mātei, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte tādos apstākļos, kuros viņa:

(a)    var barot ar krūti pēc dzemdībām un/vai

(b)    baro ar krūti pēc dzemdībām?

3.    Vai tas apstāklis, ka darba devējs atsaka piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu topošajai mātei, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte, ir uzskatāms par Vienlīdzīgas attieksmes direktīvas 2006/54/EK  (pārstrādāta redakcija) 14. panta pārkāpumu, to lasot kopsakarā ar [šīs direktīvas] 2. panta 1. punkta a) un/vai b) apakšpunktu, un/vai 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu?

4.    Vai tas apstāklis, ka darba ņēmēju pielīdzina bērna surogātmātei un atsaka piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu topošajai mātei, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte, ir potenciāls Vienlīdzīgas attieksmes direktīvas 2006/54/EK (pārstrādāta redakcija) 14. panta pārkāpums, to lasot kopsakarā ar [šīs direktīvas] 2. panta 1. punkta a) un/vai b) apakšpunktu, un/vai 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu?

5.    Vai apstāklis, ka topošā māte tiek pielīdzināta bērna surogātmātei un topošās mātes, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte, pakļaušana nelabvēlīgākai attieksmei ir potenciāls Vienlīdzīgas attieksmes direktīvas 2006/54/EK (pārstrādāta redakcija) 14. panta pārkāpums, to lasot kopsakarā ar [šīs direktīvas] 2. panta 1. punkta a) un/vai b) apakšpunktu, un/vai 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu?

6.    Ja atbilde uz 4. jautājumu ir "apstiprinoša", vai topošās mātes kā topošās mātes statuss ir pietiekams, lai viņai piešķirtu tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu pamatojoties uz to, ka viņa tiek pielīdzināta bērna surogātmātei?

7.    Ja atbilde uz 1., 2., 3. un 4. jautājumu ir "apstiprinoša":

7.1.    Vai Direktīva 92/85/EEK par strādājošām grūtniecēm ir tieši piemērojama attiecīgajos apstākļos, un

7.2    Vai Vienlīdzīgas attieksmes direktīva 2006/54/EK (pārstrādāta redakcija) ir tieši piemērojama attiecīgajos apstākļos?

____________

1 - Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu darba drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 348, 1. lpp.).

2 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta redakcija) (OV L 204, 23. lpp.).