Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regatul Unit) la 3 aprilie 2012 - C. D./S. T.

(Cauza C-167/12)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: C. D.

Pârât: S. T.

Întrebările preliminare

În fiecare dintre întrebările de mai jos:

(a)    Expresia "o mamă beneficiară care un copil în urma unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat" se referă la împrejurările în care mama beneficiară în cauză este un lucrător și nu a fost ea însăși, în perioada relevantă, gravidă sau a dat naștere copilului în cauză.

(b)    Expresia "mamă surogat" se referă la o femeie a fost gravidă și a dat naștere unui copil pentru o mamă beneficiară.

1    Articolul 1 alineatul (1) și/sau articolului 2 litera (c) și/sau articolul 8 alineatul (1) și/sau articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Directiva 92/85/CEE2 privind lucrătoarele gravide prevăd dreptul la concediu de maternitate pentru o mamă care are un copil în urma unui contract de reproducerea umană asistată prin intermediul unei mame surogat?

2    Directiva 92/85/CEE prevede dreptul la concediu de maternitate pentru o mamă beneficiară care are un copil în urma unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat, în condițiile în care mama beneficiară:

(a)    poate alăpta după naștere și/sau

(b)    alăptează efectiv după naștere?

3    Refuzul unui angajator de a acorda concediu de maternitate unei mame beneficiare care a avut un copil în urma unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat încalcă articolul 14 coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) și/sau litera (b) și/sau cu articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă?

4    Refuzul de a acorda concediu de maternitate unei mame beneficiare care are un copil în urma unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat încalcă articolul 14 coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) și/sau litera (b) și/sau cu articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2006/54/CE pentru motivul raportului mamei beneficiare cu mama surogat a copilului?

5    Faptul de a supune o mamă beneficiară care are un copil în urma unui contract de reproducere umană asistată prin intermediul unei mame surogat unui tratament mai puțin favorabil încalcă articolul 14 coroborat cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) și/sau litera (b) și/sau cu articolul 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2006/54/CE pentru motivul raportului mamei beneficiare cu mama surogat a copilului?

6    Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, statutul de mamă beneficiară este suficient pentru a-i da dreptul la concediu de maternitate pe baza raportului său cu mama surogat a copilului?

7    În cazul în care răspunsul la oricare dintre întrebările 1, 2, 3 și 4 este afirmativ:

7.1    Directiva 92/85/CEE are efect direct în ceea ce privește aspectele relevante? și

7.2    Directiva 2006/54/CE are efect direct în ceea ce privește aspectele relevante?

____________

1 - Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 3, p. 3.

2 - Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați şi femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), JO L 204, p. 23, Ediţie specială, 05/vol. 8, p. 262.