Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne – Združeno kraljestvo) – C. D. proti S. T.

(Zadeva C-167/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Socialna politika – Direktiva 92/85/EGS − Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo – Člen 8 – Mati naročnica, ki je otroka dobila na podlagi dogovora o nadomestnem materinstvu – Zavrnitev priznanja porodniškega dopusta – Direktiva 2006/54/ES – Enako obravnavanje delavcev in delavk – Člen 14 – Manj ugodno obravnavanje matere naročnice v zvezi s priznanjem porodniškega dopusta)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: C. D.

Tožena stranka: S. T.

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Employment Tribunal Newcastle upon Tyne – Razlaga členov 1(1), 2(c), 8(1) in 11(2)(b) Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 110) – Razlaga členov 14 in 2(1)(a), (b) in (c) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL L 204, str. 23) – Prepoved vsakega manj ugodnega obravnavanja ženske v zvezi z nosečnostjo ali porodniškim dopustom v smislu Direktive 92/85/EGS – Področje uporabe – Nebiološka mati, ki je otroka dobila s pomočjo nadomestnega materinstva – Pravica do porodniškega dopusta

Izrek

Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) je treba razlagati tako, da državam članicam delavki kot materi naročnici, ki je otroka dobila na podlagi dogovora o nadomestnem materinstvu, na podlagi člena 8 te direktive ni treba priznati porodniškega dopusta, niti če lahko otroka po rojstvu doji ali če ga dejansko doji.

Člen 14 Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu v povezavi s členom 2(1)(a) in (b) ter (2)(c) te direktive je treba razlagati tako, da dejstvo, da delodajalec ne prizna porodniškega dopusta materi naročnici, ki je otroka dobila na podlagi dogovora o nadomestnem materinstvu, ne pomeni diskriminacije zaradi spola.

____________

1 UL C 194, 30.6.2012.