Language of document :

Tužba podnesena 18. rujna 2013. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburga

(Predmet 502/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Dintilhac, C. Soulay, agenti)

Tuženik: Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je primjenom stope PDV-a od 3% na numeričke knjige (odnosno elektroničke knjige) Veliko Vojvodstvo Luksemburg povrijedilo obveze koje ima na temelju članaka 96. do 99., članka 110. i 114. Direktive o PDV-u1 , u vezi s Dodacima II. i III. ovoj direktivi i njezinoj provedbenoj uredbi2 ,

naložiti Velikom Vojvodstvu Luksemburg snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi Komisija ističe prigovor koji se odnosi na to da nacionalno zakonodavstvo koje na isporuku elektroničkih knjiga primjenjuje iznimno sniženu stopu PDV-a od 3 % počevši od 1. siječnja 2012. nije u skladu s direktivom o PDV-u.

Prema Komisiji, primjena snižene stope PDV-a nije u skladu s tekstom članaka 96. i 98. Direktive o PDV-u u dijelu kojem se takva stopa može primijeniti samo na isporuke robe i pružanje usluga navedenih u Dodatku III. ovoj direktivi. Budući da se isporuke numeričkih knjiga izričito ne navode u navedenom dodatku, na takve se isporuke ne može primijeniti snižena stopa PDV-a. Ovakav se pristup nadalje potvrđuje tekstom članka 98. stavka 2. drugog podstavka koji izrijekom isključuje mogućnost da se snižene stope PDV-a primjene na usluge koje se pružaju elektroničkim putem, kao i uputama koje je donio Odbor za PDV temeljem kojih se snižene stope PDV-a ne primjenjuju na isporuku numeričkih knjiga. Komisija također procjenjuje da smanjena stopa na isporuku numeričkih knjiga u visini od 3%, dakle stopa koja je niža od minimalne stope od 5% koja je propisana člankom 99. Direktive o PDV-u, ne može biti obuhvaćena iznimkom predviđenom u članku 110. Direktive o PDV-u, a nije niti u skladu s člankom 114. predmetne direktive.