Language of document :

2013 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-502/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Dintilhac, C. Soulay

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad taikydama 3 % PVM tarifą skaitmeninėms knygoms (arba elektroninėms knygoms) Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal PVM direktyvos1 96–99, 110, 114 straipsnius, aiškinamus atsižvelgiant į šios direktyvos II ir III priedus bei jos įgyvendinimo reglamentą2 .

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį Komisija nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su tuo, kad nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos nuo 2012 m. sausio 1 d. elektroninių knygų tiekimui nustatytas ypatingai sumažintas 3 % PVM tarifas, neatitinka PVM direktyvos.

Komisijos teigimu, lengvatinio PVM tarifo taikymas prieštarauja PVM direktyvos 96 ir 98 straipsniams, nes toks tarifas gali būti taikomas tik šios direktyvos III priede nurodytų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. Kadangi minėtame priede skaitmeninių knygų tiekimas aiškiai neįvardytas, jam negali būti taikomas lengvatinis PVM tarifas. Be to, tai patvirtina ir 98 straipsnio 2 dalies antros pastraipos formuluotė, kurioje aiškiai numatyta, kad lengvatiniai tarifai netaikomi elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, bei PVM komiteto priimtos gairės, pagal kurias skaitmeninių knygų tiekimui lengvatiniai PVM tarifai netaikomi.Komisija taip pat mano, kad skaitmeninių knygų tiekimui nustatytas 3 % lengvatinis tarifas, t. y. mažesnis nei PVM direktyvos 99 straipsnyje nustatytas minimalus 5 % tarifas, nepatenka į PVM direktyvos 110 straipsnyje numatytą išimtį ir prieštarauja šios direktyvos 114 straipsniui.