Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

(Věc C-502/13)1

„Nesplnění povinnosti státem – Daně – DPH – Uplatňování snížené sazby – Dodání digitálních nebo elektronických knih“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Soulay a F. Dintilhac, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Rada Evropské unie (zástupci: E. Chatziioakeimidou a A. de Gregorio Merino, zmocněnci)

Žalované: Lucemburské velkovévodství (zástupkyně: D. Holderer, zmocněnkyně)

Vedlejší účastník podporující žalovaného: Belgické království (zástupci: M. Jacobs a J.‑C. Halleux, zmocněnci)

Výrok

Lucemburské velkovévodství uplatňováním sazby daně z přidané hodnoty ve výši 3 % v případě dodání digitálních nebo elektronických knih, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 96 až 99, 110 a 114 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010, ve spojení s přílohami II a III uvedené směrnice a prováděcím nařízením Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112.Lucemburské velkovévodství ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.Belgické království a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.