Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-502/13. sz. ügy)

(Tagállami kötelezettségszegés – Adózás – Héa – Kedvezményes adómérték alkalmazása – Elektronikus vagy digitális könyvek értékesítése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Soulay és F. Dintilhac meghatalmazottak)A felperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Chatziioakeimidou és A. de Gregorio Merino meghatalmazottak)Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: D. Holderer meghatalmazott)Az alperest támogató bea

urópai Bizottság (képviselők: C. Soulay és F. Dintilhac meghatalmazottak)A felperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (ké

pviselők: E. Chatziioakeimidou és A. de Gregorio Merino meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: D. Holderer meghatalmazott)Az alperest támogató beavatkozó:

Belga Királyság

(képviselők: M. Jacobs és J.-C. Halleux meghatalmazottak)Rendelkező részA Luxemburgi Nagyhercegség, mivel az elektronikus vagy digitális könyvek értékesítésére 3%-os hozzáadottértékadó-mértéket alkalmazott, nem teljesítette a 2010. december 7-i 2010/88/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv – ezen irányelv II. és III. mellékletével, valamint a 2006/112 irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel összefüggésben értelmezett – 96–99., 110. és 114. cikkében előírt kötelezettségeit.A Luxemburgi Nagyhercegség maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.A Belga Királyság és az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.