Language of document :

2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

(Byla C-502/13)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Apmokestinimas – PVM – Lengvatinio tarifo taikymas – Skaitmeninių ir elektroninių knygų tiekimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Soulay ir F. Dintilhac

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Chatziioakeimidou ir A. de Gregorio Merino

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama D. Holderer

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Belgijos Karalystė, atstovaujama M. Jacobs ir J.-C. Halleux

Rezoliucinė dalis

1.    Taikydama 3 % pridėtinės vertės mokesčio tarifą skaitmeninių ar elektroninių knygų tiekimui Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 2010/88/ES, 96–99, 110 ir 114 straipsnius, kartu su šios direktyvos II ir III priedais ir 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112 įgyvendinimo priemonės. 2.    Liuksemburgo Didžioji Hercogystė padengia savo ir Europos Komisijos nurodytas bylinėjimosi išlaidas.3.    Belgijos Karalystė ir Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.