Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 maart 2015 – Europese Commissie / Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-502/13)1

(Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Soulay en F. Dintilhac, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verzoekende partij): Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. Chatziioakeimidou en A. de Gregorio Merino, gemachtigden)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg (vertegenwoordiger: D. Holderer, gemachtigde)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk België (vertegenwoordigers: M. Jacobs en J.-C. Halleux, gemachtigden)

Dictum

Door een tarief van belasting over de toegevoegde waarde van 3 % toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken, is het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 99, 110 en 114 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het algemene stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88/EU van de Raad van 7 december 2010, gelezen in samenhang met de bijlagen II en III bij deze richtlijn en met uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van richtlijn 2006/112.

Het Groothertogdom Luxemburg draagt zijn eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie.

Het Koninkrijk België en de Raad van de Europese Unie dragen hun eigen kosten.

____________

____________

1 PB C 344 van 23.11.2013.