Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 14. juulil 2015 – Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie versus Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie

(kohtuasi C-367/15)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie

Vastustaja: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta artiklit 13 saab tõlgendada nii, et autori varaliste õiguste valdajal, kelle õigusi on rikutud, on võimalik nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist valdkonna üldpõhimõtete alusel või nõuda niisuguse summa maksmist, mille suurus on kahekordne või autoriõiguse süülise rikkumise korral kolmekordne nõuetekohane tasu, ilma et tuleks tõendada k