Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 14. julija 2015 – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Zadeva C-367/15)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v postopku s kasacijsko pritožbo: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie

Druga stranka v postopku: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je mogoče člen 13 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine1 razlagati tako, da ima imetnik materialnih avtorskih pravic, v katere je bilo poseženo, možnost zahtevati vračilo odškodnine za škodo, ki mu je bila povzročena na podlagi splošnih načel na tem področju, ali pa, ne da bi bilo treba dokazati škodo ter vzročno zvezo med dejanjem, s katerim je bilo poseženo v avtorsko pravico, in nastalo škodo, možnost zahtevati plačilo zneska, ki ustreza dvakratnemu ali, v primeru krivdnega poseganja v avtorsko pravico, trikratnemu znesku ustreznega nadomestila, čeprav člen 13 Direktive 2004/48 določa, da sodišče pri odločitvi o odškodnini upošteva vidike iz člena 13(1)(a) in lahko samo podredno namesto (a) v ustreznih primerih določi odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov iz člena 13(1)(b) Direktive?Ali je mogoče glede na člen 13 Direktive na zahtevo zadevne stranke dodeliti pavšalno odškodnino, katere znesek je določen vnaprej in obsega dva- ali trikratni znesek ustreznega nadomestila, pri čemer uvodna izjava 26 te direktive določa, da cilj Direktive ni uvesti kaznovalne odškodnine?

____________

1 UL L 157, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.