Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2017. január 25-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” kontra Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(C-367/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 2004/48/EK irányelv – 13. cikk – Szellemi és ipari tulajdon – Jogsértés – A kártérítés kiszámítása – Valamely tagállam szabályozása – A rendes esetben járó díjak összegének kétszerese)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa”

Alperes: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Rendelkező rész

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely szerint a megsértett szellemi tulajdonjog jogosultja választhat, hogy az e jogot megsértő személytől az elszenvedett kár megtérítését kéri az adott ügyre jellemző sajátos szempontokra figyelemmel, vagy pedig anélkül, hogy bizonyítania kellene a tényleges kárt, az érintett mű felhasználásának engedélyezése esetén járó díjazás kétszeresének megfelelő összeg megfizetését kéri.

____________

1 HL C 7., 2016.1.11.