Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Najwyższy – Poljska) – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“/Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(Zadeva C-367/15)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 2004/48/ES – Člen 13 – Intelektualna in industrijska lastnina – Kršitev – Izračun odškodnine – Ureditev države članice – Dvakratni znesek nadomestil, ki bi jih bilo treba običajno plačati)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v postopku s kasacijsko pritožbo: Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“

Druga stranka v postopku: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Izrek

Člen 13 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, ki določa, da lahko imetnik kršene pravice intelektualne lastnine od osebe, ki je storila to kršitev, zahteva ali povračilo utrpljene škode ob upoštevanju vseh ustreznih vidikov obravnavanega primera ali, ne da bi moral ta imetnik dokazati dejansko škodo, plačilo zneska, ki ustreza dvakratnemu znesku primernega nadomestila, ki bi ga bilo treba plačati za dovoljenje za uporabo zadevnega dela.

____________

1 UL C 7, 11.1.2016.