Language of document :

Tožba, vložena 10. julija 2017 – Evropska komisija/Republika Hrvaška

(Zadeva C-415/17)

Jezik postopka: hrvaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: H. Støvlbæk, M. Mataija in G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Republika Hrvaška

Predlog tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Hrvaška s tem, da do 17. junija 2016 ni sprejela ukrepov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (UL 2014, L 158, str. 196), oziroma ker Komisije o takih ukrepih nikakor ni obvestila, ni izpolnila obveznosti iz člena 2 te direktive;

Republiki Hrvaški na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 9275,20 EUR dnevno od dneva objave sodbe, s katero se ugotovi kršitev obveznosti o obvestilu glede ukrepov za prenos Direktive 2014/56/EU;

Republiki Hrvaški naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Hrvaška ni izpolnila izpolnila obveznosti o obvestilu glede ukrepov za prenos Direktive 2014/56/EU v roku, določenem v členu 2 navedene direktive.

____________