Language of document :

2017 m. liepos 11 d. Deza, a.s pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-115/15 Deza, a.s. / ECHA

(Byla C-419/17 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Deza, a.s, atstovaujama advokato P. Dejl

Kitos proceso šalys: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), Danijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė

Reikalavimai

Apeliantė Teisingumo teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-115/15,

panaikinti 2014 m. gruodžio 12 d. ECHA sprendimą Nr. ED/108/2014,

priteisti iš ECHA bylinėjimosi išlaidas, kurias apeliantė patyrė nagrinėjant apeliacinį skundą Teisingumo Teisme ir ieškinį Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė REACH reglamentą

Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė REACH reglamentą. Apeliantė iki šiol mano, kad REACH reglamentas priimtas ultra vires, nes i) ECHA neturi įgaliojimų papildyti jau atliktą cheminės medžiagos DEHP nustatymą pagal Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą iš naujo nustatant šią cheminę medžiagą pagal minėto reglamento 57 straipsnio f punktą, ii) ECHA sprendimas buvo priimtas po neteisėtos procedūros, iii) ECHA sprendimu apeinama Komisijos ir Europos Parlamento nustatyta teisiškai privaloma procedūra, taikoma priimant paprastai privalomus/suderintus endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijus.

2.    Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė teisinio saugumo principą

Kadangi i) ECHA sprendimu buvo sukurta neaiški, nekonkreti ir nenumatoma teisinė situacija, kuriai esant apeliantės negali žinoti tikslios jai nustatytų įpareigojimų apimties, ii) nėra paprastai privalomų/suderintu endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų ir iii) ECHA neturi įgaliojimų papildyti jau atlikto cheminės medžiagos DEPH nustatymo pagal REACH reglamento 57 straipsnio c punktą iš naujo nustatant cheminę medžiagą pagal minėto reglamento 57 straipsnio f punktą, Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad ECHA sprendimas neprieštarauja teisinio saugumo principui.

3.    Bendrasis Teismas patikrino ECHA sprendimą neatsižvelgdamas į reikalavimus teismo atliekamos Sąjungos įstaigų ir institucijų sprendimų kontrolės srityje, taip pat iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus.

4.    Dėl nurodytų trūkumų Bendrasis Teismas pažeidė apeliantės teises, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintus principus, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, be kita ko, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teisę netrukdomai valdyti savo nuosavybe ir teisinio saugumo principą.

____________