Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 10. julija 2017 – Arex CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Zadeva C-414/17)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije (tožeča stranka na prvi stopnji): Arex CZ a.s.

Nasprotna stranka v postopku z revizijo (tožena stranka na prvi stopnji): Odvolací finanční ředitelství

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba katerega koli davčnega zavezanca šteti za davčnega zavezanca v smislu člena 138(2)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES1 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva o DDV)? Če je odgovor nikalen, za katere davčne zavezance se uporablja ta določba?

2.    Ali je treba, če bo Sodišče odgovorilo, da se člen 138(2)(b) Direktive o DDV uporabi v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari (da je torej pridobitelj izdelkov davčni zavezanec, identificiran za namene davka), to določbo razlagati tako, da je treba – kadar se odpošiljanje ali prevoz teh izdelkov opravi v skladu z upoštevnimi določbami Direktive Sveta 2008/118/ES2 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS3 (v nadaljevanju: Direktiva o trošarinah) – dobavo, povezano s postopkom iz Direktive o trošarinah, ob upoštevanju dodelitve prevoza blaga drugi transakciji šteti za dobavo, ki je upravičena do oprostitve na podlagi te določbe, čeprav sicer niso izpolnjeni pogoji za oprostitev iz člena 138(1) Direktive o DDV?

3.    Ali je – če bo Sodišče odgovorilo, da se v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, člen 138(2)(b) Direktive o DDV ne uporabi – dejstvo, da se blago prevaža pod režimom odloga plačila trošarine, odločilno za odločitev o vprašanju, katero od več zaporednih dobav je treba pripisati prevozu za namene pravice do oprostitve DDV na podlagi člena 138(1) Direktive o DDV?

____________

1 UL 2006 L 347, str. 1.

2 UL 2009 L 9, str. 1.

3 UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 179.