Language of document :

Beroep ingesteld op 12 juli 2017 – Europese Commissie / Franse Republiek

(Zaak C-420/17)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: O. Beynet en C. Hermes, gemachtigden)

Verwerende partij: Franse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Franse Republiek, door niet alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de invoering van een algemene regeling voor de bescherming van de ortolaan in het departement Landes, de krachtens artikel 5 van richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Franse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie is van mening dat Frankrijk nooit de nodige coherente en gecoördineerde beschermingsmaatregelen heeft genomen voor de invoering van een regeling voor de bescherming van de ortolaan, en derhalve de krachtens richtlijn 2009/147/EG1 op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

____________

1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.