Language of document :

Acțiune introdusă la 12 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-420/17)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: O. Beynet și C. Hermes, agenți)

Pârâtă: Republica Franceză

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a institui un regim special de protecție a presurei de grădină în departamentul Landes, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor;

obligarea Republicii Franceze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că Franța nu a adoptat niciodată măsurile coerente și coordonate de protecție necesare pentru a institui un regim de protecție a presurei de grădină, și astfel nu și-a îndeplinit obligațiile care decurg din Directiva 2009/147/CE1 .

____________

1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.