Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 24 martie 2017 – Swedish Match AB/ Secretary of State for Health

(Cauza C-151/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Swedish Match AB

Pârât: Secretary of State for Health

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 1 litera (c) și ale articolului 17 din Directiva 2014/40/UE1 sunt nevalide ca urmare a:

încălcării principiului general al dreptului Uniunii de nediscriminare;

încălcării principiului general al dreptului Uniunii de proporționalitate;

încălcării articolului 5 alineatul (3) TUE și a principiului Uniunii de subsidiaritate;

încălcării articolului 296 alineatul (2) TFUE);

încălcării articolelor 34 și 35 TFUE; și

încălcării articolelor 1, 7 și 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

____________

1     Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).