Language of document :

2017 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-170/17)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Yerrell ir P. Costa de Oliveira

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

1.    Pripažinti, kad Portugalijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų1 4 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 7 straipsnio 2 dalies a punktą, nes išdavė specialius vairuotojo pažymėjimus, skirtus vairuoti prie suderintos AM kategorijos priskirtas transporto priemones.

2.    Pripažinti, kad Portugalijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų 7 straipsnio 5 dalies b punktą, nes neužtikrino, kad vienas asmuo turėtų tik vieną vairuotojo pažymėjimą.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Atsižvelgdama į Portugalijos Respublikos įsipareigojimus pagal direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 7 straipsnio 2 dalies a punktą bei 7 straipsnio 5 dalį, Komisija mano, kad Portugalijos Respublika nesiėmė būtinų priemonių per motyvuotoje nuomonėje nustatytą terminą. Be to, pačios Portugalijos administracinės institucijos pripažino, kad nesiėmė šių priemonių, nes 2016 m. gruodžio 15 d. rašte nurodė, jog padarys atitinkamus teisės aktų pakeitimus.

____________

1  –    OL L 403, 2006, p. 18.