Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. ožujka 2017. uputio Supreme Court of the United Kingdom – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs protiv Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(predmet C-153/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Tuženik: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Prethodna pitanja

U slučaju kada su opći neizravni troškovi, pripisani transakcijama leasinga (koji se sastoje od usluga financiranja oslobođenih od poreza i oporezivih usluga isporuke automobila) uključeni samo u cijenu usluga financiranja oslobođenih od poreza koje pruža porezni obveznik, ima li porezni obveznik pravo na odbitak bilo kojeg dijela ulaznog poreza na te troškove?

Koje je pravilno tumačenje točke 31. presude Midland Bank (C-93/98), a osobito navoda da su neizravni troškovi „dio općih troškova poreznog obveznika te su, kao takvi, sastavni dijelovi cijene poduzetnikovih proizvoda”?

Posebice:

Treba li taj odlomak tumačiti na način da država članica mora uvijek pripisati dio ulaznog poreza svakoj isporuci u skladu s posebnom metodom usvojenom na temelju članka 173. stavka 2. točke (c) Direktive1 ?

Je li tomu tako i ako je činjenično stanje takvo da neizravni troškovi nisu uključeni u cijenu oporezivih isporuka koje obavlja poduzetnik?

Činjenica da su neizravni troškovi stvarno, barem u određenom dijelu, upotrijebljeni pri obavljanju oporezivih isporuka automobila,

znači li ona da se određeni dio ulaznog poreza na te troškove mora moći odbiti?

Je li tomu tako i ako je činjenično stanje takvo da neizravni troškovi nisu uključeni u cijenu oporezivih isporuka automobila?

Može li načelno biti zakonito ne uzeti u obzir oporezive isporuke automobila (ili njihovu vrijednost) da bi se došlo do posebne metode na temelju članka 173. stavka 2. točke (c) Direktive?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)