Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 3. aprila 2017 – Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

(Zadeva C-167/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Volkmar Klohn

Nasprotna stranka: An Bord Pleanála

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se lahko določbe „ne nedopustno drag“ iz člena 10a direktive o sodelovanju javnosti potencialno kakor koli uporabljajo v primeru, kot je obravnavana zadeva, ko je bilo soglasje za izvedbo, izpodbijano v postopku, podeljeno pred zadnjim rokom za prenos navedene direktive in ko je bil tudi postopek za izpodbijanje zadevnega soglasja za izvedbo začet pred navedenim rokom? Če je tako, ali se določbe „ne nedopustno drag“ iz direktive o sodelovanju javnosti potencialno uporabljajo za vse stroške, nastale v postopku, ali samo za stroške, nastale po zadnjem roku za prenos?

Ali mora nacionalno sodišče, ki ima diskrecijsko pravico glede naložitve stroškov neuspeli stranki, če zadevna država članica ne sprejme nobenega posebnega ukrepa za prenos člena 10a direktive o sodelovanju javnosti, pri odločanju o odločbi o stroških v postopku, za katerega se navedena določba uporablja, zagotoviti, da zaradi sprejete odločbe postopek ne postane „nedopustno drag“, ker imajo zadevne določbe neposredni učinek ali ker mora sodišče države članice nacionalno postopkovno pravo razlagati tako, da so v največji mogoči meri izpolnjeni cilji člena 10a?

Ali pravo Unije, če je odločba o stroških brez pridržkov in bi se ob nevložitvi pravnega sredstva štela za pravnomočno, kar zadeva nacionalno pravo, zahteva, da je:

Taxing Master, ki ima v skladu z nacionalnim pravom nalogo, da količinsko določi znesek stroškov, ki so nastali uspeli stranki, ali

sodišče, ki izvaja nadzor nad sklepom takega Taxing Master,

vseeno dolžan/dolžno odstopiti od ukrepov nacionalnega prava, ki se sicer uporabljajo, in določiti znesek stroškov, ki se naložijo, na način, ki zagotavlja, da zaradi tako naloženih stroškov postopek ne postane nedopustno drag?

____________