Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 3. dubna 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman v. An Bord Pleanala

(Věc C-164/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Edel Grace, Peter Sweetman

Odpůrkyně: An Bord Pleanala

Předběžná otázka

Pokud:

a)    je hlavním účelem chráněné lokality poskytování stanoviště konkrétnímu druhu

b)    povaha stanoviště, které daný druh využívá, je taková, že v té části lokality, která je využívána, nutně dojde v průběhu času ke změnám, a

c)    jako součást navrhovaného rozvojového projektu má být vypracován plán péče pro celou lokalitu (včetně změn v péči o části lokality, které nebudou přímo ovlivněny samotným projektem), jehož cílem bude zajistit, že velikost lokality, která je vhodná jako uvedené stanoviště, se v žádném okamžiku nesníží, a dokonce může dojít k jejímu zvýšení; ale

d)    některá část této lokality přijde po dobu existence rozvojového projektu o potenciál poskytovat vhodné stanoviště,

mohou být taková opatření, jaká jsou popsána v bodě c), právem považována za zmírňující?

____________