Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 3. aprillil 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman versus An Bord Pleanala

(kohtuasi C-164/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Edel Grace, Peter Sweetman

Vastustaja: An Bord Pleanala

Eelotsuse küsimus

Arvestades, et

a)    kaitsealuse koha põhieesmärk on konkreetsetele liikidele elupaiga võimaldamine

b)    neile liikidele sobiva elupaiga olemusest tuleneb, et osa sellest sobivast elupaigast ajapikku tingimata muutub ja

c)    kavandatud arenduse osana kehtestatakse kogu elupaiga jaoks kaitsekorralduskava (mis hõlmab kaitsekorralduse muudatusi ka nende ala osade suhtes, mida arendus otseselt ei mõjuta), mille eesmärk on tagada, et eespool nimetatud elupaigaks sobiva ala suurus ei vähene ja võib isegi suureneda, kuid

d)    arendusprojekti vältel loetakse, et osa sellest alast ei ole sobiliku elupaiga pakkumise potentsiaaliga

kas selliseid meetmeid, mida on kirjeldatud punktis c), saab nõuetekohaselt pidada leevendavateks?

____________