Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 3.4.2017 – Edel Grace ja Peter Sweetman v. An Bord Pleanála

(Asia C-164/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Edel Grace ja Peter Sweetman

Vastapuoli: An Bord Pleanála

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos

a)    suojelualueen olennaisena tarkoituksena on toimia tietyn lajin elinympäristönä,

b)    kyseiselle lajille suotuisan elinympäristön luonne merkitsee sitä, että lajille suotuisa alueen osa muuttuu väistämättä ajan myötä, ja

c)    osana ehdotettua hanketta on tarkoitus toteuttaa koko aluetta koskeva käyttösuunnitelma (mukaan lukien muutokset niiden alueen osien käyttöön, joihin itse hanke ei suoraan vaikuta), jolla pyritään varmistamaan, että edellä mainitulla tavalla elinympäristöksi soveltuvan alueen kokoa ei missään vaiheessa supisteta ja sitä voidaan itse asiassa kasvattaa, mutta

d)    osalla alueesta ei rakennushankkeen keston ajan katsota olevan mahdollisuutta toimia asianmukaisena elinympäristönä,

voidaanko edellä c kohdassa kuvatun kaltaisia toimenpiteitä pitää lieventävinä?

____________