Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 3. aprila 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Zadeva C-164/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Edel Grace, Peter Sweetman

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: An Bord Pleanala

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče, kadar

(a)    je namen zavarovanega območja zagotovitev habitata za določeno vrsto,

(b)    je značilnost habitata, ki je ugoden za to vrsto, ta, da se bo ugodni del območja s časom gotovo spreminjal, in

(c)    je v okviru predlaganega razvojnega projekta predvidena izdelava načrta upravljanja za območje kot celoto (vključno s spremembo gospodarjenja na delih območja, na katere projekt neposredno ne vpliva), katerega namen je zagotoviti, da velikost območja, ki je primerna kot habitat – kot je navedeno – nikoli ne bo zmanjšana oziroma bo morda celo večja, vendar

(d)    del območja v času razvojnega projekta ne bo tak, da bi pomenil primerni habitat,

ukrepe, kakršni so opisani v točki (c), pravilno šteti za ublažitvene?

____________