Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2017. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S protiv Stadt Solingen

(predmet C-465/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Tuženik: Stadt Solingen

Druga stranka u postupku: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.

Prethodna pitanja

Je li u slučaju skrbi i njege pacijenata koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb u vozilu hitne pomoći od strane liječnika/medicinskog tehničara i skrbi i njege pacijenata u vozilu za sanitetski prijevoz od strane medicinskog tehničara/medicinskog pomoćnika riječ o „civilnoj obrani, civilnoj zaštiti i uslugama sprečavanja opasnosti” u smislu članka 10. točke (h) Direktive 2014/24/EU1 , koje su obuhvaćene CPV oznakama 7525000-7 (spasilačke usluge) i 85143000-3 (usluge kola hitne pomoći)?

Može li se članak 10. točka (h) Direktive 2014/24/EU tumačiti na način da su „neprofitne organizacije ili udruženja” osobito takve humanitarne organizacije koje nacionalno pravo priznaje kao organizacije za civilnu obranu i zaštitu?

Jesu li „neprofitne organizacije ili udruženja” u smislu članka 10. točke (h) Direktive 2014/24/EU one čiji se cilj sastoji od ispunjenja zadaća javne službe, koje se ne bave gospodarskom djelatnošću i koje eventualnu dobit reinvestiraju radi postizanja cilja organizacije?

Je li prijevoz pacijenta u kolima hitne pomoći pri skrbi od strane medicinskog tehničara/medicinskog pomoćnika (tzv. kvalificirani sanitetski prijevoz) „usluga kola hitne pomoći za prijevoz pacijenata” u smislu članka 10. točke (h) Direktive 2014/24/EU, koja nije obuhvaćena izuzećem i na koju se primjenjuje Direktiva 2014/24/EU?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ; SL L 94., str. 65.