Language of document :

Žaloba podaná dne 17. srpna 2017 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-498/17)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a E. Sanfrutos Cano, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Italská republika tím, že nepřijala všechna nezbytná opatření, aby v souladu s čl. 7 písm. g) a článkem 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. 1999, L 182, s. 1; Zvl. vyd. 15/04, s. 228) co nejdříve ukončila provoz skládek, které neobdržely povolení k pokračování provozu podle článku 8 této směrnice, nebo tím, že nepřijala opatření nezbytná k zajištění, aby u skládek které obdržely povolení k pokračování provozu, bylo dosaženo souladu s požadavky stanovenými výše uvedenou směrnicí, aniž jsou dotčeny podmínky stanovené v příloze I bodu 1 této směrnice, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) druhé věty a písm. c) uvedené směrnice, ve vztahu k těmto skládkám: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: skládka, jejíž uzavření bylo plánováno na září 2016); 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), skládka označená jako nikdy nepoužívaná; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro);

určil, že Italská republika tím, že nepřijala všechna nezbytná opatření, aby v souladu s čl. 7 písm. g) a článkem 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. 1999, L 182, s. 1; Zvl. vyd. 15/04, s. 228) co nejdříve ukončila provoz skládek, které neobdržely povolení k pokračování provozu podle článku 8 této směrnice, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) druhé věty, ve vztahu k těmto skládkám: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 14 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů upravuje situaci tzv. „stávajících“ skládek, tj. skládek, pro které již bylo vydáno povolení nebo již byly v provozu ke dni 16. července 2001, což odpovídá lhůtě, ve které měla být směrnice 1999/31/ES provedena do vnitrostátního práva v souladu s čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice. Článek 14 směrnice 1999/31/ES ve vztahu k těmto skládkám stanoví, že příslušné orgány členských států mají do 16. července 2009 provést práce nezbytné buď k úpravě místa skládky za účelem dosažení souladu s požadavky směrnice [čl. 14 písm. c) směrnice], nebo k ukončení provozu skládky [čl. 14 písm. b) druhá věta směrnice].

Komise má za to, že z poznatků předložených Italskou republikou v rámci postupu před zahájením soudního řízení vyplývá, že žádná z těchto dvou povinností nebyla splněna v případě 44 stávajících skládek, s tím důsledkem, že pokud jde o dotyčné skládky, Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) druhé věty a písm. c) směrnice 1999/31/ES.

____________