Language of document :

Žaloba podaná 17. augusta 2017 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-498/17)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a E. Sanfrutos Cano, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

konštatoval, že Talianska republika tým, že v súlade s článkom 7 písm. g) a článkom 13 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 1999, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228) neprijala opatrenia nevyhnutné na čo najrýchlejšie zatvorenie skládok, ktoré v súlade s článkom 8 tejto smernice nezískali povolenie pokračovať v prevádzke, alebo tým, že neprijala opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie súladu skládok, ktoré získali povolenie pokračovať v prevádzke, s požiadavkami stanovenými vyššie citovanou smernicou, a to bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovení v prílohe I bode 1 tejto smernice, nesplnila povinnosti ktoré jej vyplývajú z článku 14 písm. b) druhej vety a z článku 14 písm. c) uvedenej smernice, pokiaľ ide o skládky: 1. Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2. Ferrandina (Loc. Venita); 3. Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4. Latronico (Loc. Torre); 5. Lauria (Loc. Carpineto); 6. Maratea (Loc. Montescuro); 7. Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8. Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: skládka, ktorej zatvorenie bolo stanovené na mesiac september 2016); 9. Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), skládka, ktorá bola deklarovaná ako nikdy nevyužívaná; 10. Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11. Roccanova (Loc. Serre); 12. Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13. Campotosto (Loc. Reperduso); 14. Capistrello (Loc. Trasolero); 15. Francavilla (Valle Anzuca); 16. L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17. Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18. Canosa (CO.BE.MA); 19. Bisceglie (CO.GE.SER); 20. Andria (F.lli Acquaviva); 21. Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22. Torviscosa (Società Caffaro),

konštatoval, že Talianska republika tým, že v súlade s článkom 7 písm. g) a článkom 13 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov neprijala opatrenia nevyhnutné na čo najrýchlejšie zatvorenie skládok, ktoré v súlade s článkom 8 tejto smernice nezískali povolenie pokračovať v prevádzke, nesplnila povinnosti ktoré jej vyplývajú z článku 14 písm. b) druhej vety uvedenej smernice, pokiaľ ide o skládky: 23. Atella (Loc. Cafaro); 24. Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25. Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26. Matera (Loc. La Martella); 27. Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29. Salandra (Loc. Piano del Governo); 30. San Mauro Forte (Loc. Priati); 31. Senise (Loc. Palomabara); 32. Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33. Tito (Loc. Valle del Forno); 34. Capestrano (Loc. Tirassegno); 35. Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36. Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37. Corfinio (Loc. Cannucce); 38. Corfinio (Loc. Case querceto); 39. Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40. S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41. Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42. San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43. Trivigano (ex Cava Zof); 44. Torviscosa (Loc. La Valletta),

zaviazal Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov upravuje situáciu takzvaných „existujúcich“ skládok, teda skládok, ktorým bolo vydané povolenie alebo ktoré už boli v prevádzke 16. júla 2001, teda v deň uplynutia lehoty na prebratie smernice 1999/31/ES do vnútroštátneho práva v súlade s článkom 18 ods. 1 uvedenej smernice. V súvislosti s týmto skládkami článok 14 smernice 1999/31/ES stanovuje, že príslušné orgány členského štátu by do 16. júla 2009 mali pristúpiť buď k uskutočneniu potrebných prác na úpravu skládky tak, aby spĺňala požiadavky smernice (článok 14 písm. c) smernice), alebo k zatvoreniu skládky (článok 14 písm. b) druhá veta smernice).

Komisia sa domnieva, že z dôkazov predložených Talianskou republikou v rámci fázy predchádzajúcej tomuto konaniu vyplýva, že nijaká z týchto dvoch podmienok nebola splnená, pokiaľ ide o 44 existujúcich skládok, v dôsledku čoho Talianska republika v súvislosti s dotknutými skládkami nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 14 písm. b) druhej vety a z článku 14 písmena c) smernice 1999/31/ES.

____________