Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 17. srpna 2017 – Deutsche Post AG v. Hauptzollamt Köln

(Věc C-496/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Deutsche Post AG

Žalovaný: Hauptzollamt Köln

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, vykládáno v tom smyslu, že celnímu orgánu umožňuje požadovat od žadatele sdělení daňových identifikačních čísel, která mu pro účely výběru daně z příjmu přidělil Bundeszentralamt für Steuern (Spolkový ústřední daňový úřad, Německo), a finančních úřadů příslušných k vyměření daně z příjmu členů dozorčí rady žadatele, jakož i jeho výkonných ředitelů, vedoucích oddělení, vedoucích účtárny, vedoucích celního oddělení a osob odpovědných za celní záležitosti a osob celní záležitosti vyřizujících?

____________