Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Trento (Itaalia) 3. augustil 2017 – Chiara Motter versus Provincia autonoma di Trento

(kohtuasi C-466/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Trento

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Chiara Motter

Kostja: Provincia autonoma di Trento

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamkokkuleppe klauslis 4 ette nähtud diskrimineerimiskeelu põhimõtte kohaldamisel kujutab asjaolu, mis seisneb professionaalsuse esialgses objektiivses kontrollis, mida tehakse positiivse tulemusega avaliku konkursi teel, endast väljaõppetingimustele taandatavat faktorit, mida liikmesriigi kohus peab arvesse võtma, et teha kindlaks, kas alaline töötaja ning tähtajaline töötaja on võrreldavas olukorras, ning tuvastada, kas leidub objektiivne põhjus, mis õigustaks alalise töötaja ning tähtajalise töötaja erinevat kohtlemist?

2.    Kas selline liikmesriigi õigusnorm nagu 16. aprilli 1994. aasta seadusandliku dekreedi nr 297 artikli 485 lõige 1, kus on ette nähtud, et tähtajatu lepinguga koosseisulisele tööle võtmisel võetakse tähtajaliselt töötatud ajast kuni neli aastat teenistusstaaži kindlaksmääramiseks tervenisti arvesse, ent ülejäänud aastaid vähendatakse õiguslikus arvestuses ühe kolmandiku ning majanduslikus arvestuses kahe kolmandiku võrra, kuna tähtajaliselt töötamiseks ei tehtud esialgset professionaalsuse kontrolli positiivse tulemusega avaliku konkursi näol, on raamkokkuleppe klauslis 4 ette nähtud diskrimineerimiskeelu põhimõttega vastuolus?

3.    Kas selline liikmesriigi õigusnorm nagu 16. aprilli 1994. aasta seadusandliku dekreedi nr 297 artikli 485 lõige 1, kus on ette nähtud, et tähtajatu lepinguga koosseisulisele tööle võtmisel võetakse tähtajaliselt töötatud ajast kuni neli aastat teenistusstaaži kindlaksmääramiseks tervenisti arvesse, ent ülejäänud aastaid vähendatakse õiguslikus arvestuses ühe kolmandiku ning majanduslikus arvestuses kahe kolmandiku võrra, et vältida vastupidist diskrimineerimist koosseisuliste töötajate kahjuks, kes on tööle võetud avaliku konkursi läbimise järel, on raamkokkuleppe klauslis 4 ette nähtud diskrimineerimiskeelu põhimõttega vastuolus?

____________