Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 14. avgusta 2017 – Hoteles Piñero Canarias, S.L. /Keefe (prek zastopnika Eytona)

(Zadeva C-491/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Hoteles Pinero Canarias SL

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Keefe (prek zastopnika Eytona)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se v okviru člena 11(3)1 zahteva, da se zahtevek oškodovanca zoper imetnika police/zavarovanca nanaša na zadevo v zvezi z zavarovanjem v tem smislu, da je z njim postavljeno vprašanje o veljavnosti ali posledicah police?

Ali se v okviru člena 11(3) zahteva, da obstaja nevarnost nezdružljivih sodnih odločb, če se pritegnitev ne dovoli?

Ali ima sodišče diskrecijsko pravico glede tega, ali bo dovolilo pritegnitev v postopek na podlagi zahtevka, ki spada v okvir člena 11(3)?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 3, str. 74).