Language of document :

2017 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-504/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Tomat, J. Tomkin

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad neužtikrinusi variklių degalų minimalių apmokestinimo lygių, reikalaujamų pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą1 , Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 4 ir 7 straipsnius.

Pripažinti, kad leidusi naudoti žymėtus degalus privatiems pramoginiams laivams, net ir tuomet, kai tokie degalai nebuvo atleisti nuo akcizo mokesčio ar jiems nebuvo taikoma akcizo mokesčio lengvata, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal 1995 m. lapkričio 27 d. Direktyvą 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams2 .

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad sistema, pagal kurią Airija nustato ir renka privatiems pramoginiams laivams naudojamų degalų akcizus, yra nesuderinama su jos įsipareigojimais pagal Tarybos direktyvą 2003/96/EB (toliau – Energijos apmokestinimo direktyva) ir Direktyvą 95/60/EB (toliau – Žymėjimo mokesčių tikslais direktyva).

Kiek tai susiję su akcizo mokesčio mokėjimu, faktiškai tik labai maža pramoginių laivų savininkų dalis pateikia deklaracijas dėl šio mokesčio viso tarifo mokėjimo. Komisija taip pat mano, kad leidimas parduoti žymėtus degalus tokiems naudojimo tikslams, kuriems taikomas visas akcizo mokesčio tarifas, iš esmės yra nesuderinamas su Žymėjimo mokesčių tikslais direktyva. Pareiga žymėti degalus, kuriems taikomas sumažintas akcizo mokesčio tarifas, konkrečiai siekiama užtikrinti, kad tokius degalus būtų galima lengvai atskirti nuo degalų, už kuriuos sumokėtas visas mokesčio tarifas. Tačiau nacionalinė priemonė lemia, kad tais atvejais, kai privataus pramoginio laivo, kurio kuro atsargos buvo papildytos Airijoje, bake randami žymėti degalai, pagal žymėjimą nebeįmanoma nustatyti, ar naudojamiems degalams taikomas visas ar sumažintas akcizo mokesčio tarifas.

____________

1 OL L 283, 2003, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405.

2 OL L 291, 1995, p. 46; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 289.