Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) 10. julija 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Zadeva C-497/17)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravila prava Evropske unije, ki med drugim izhajajo iz:

člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 20071 , katere podrobna pravila za izvajanje so določeno z Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 20082 ,

in Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 20093 ,

razlagati tako, da dovoljujejo ali prepovedujejo podelitev evropskega znaka „ekološka pridelava“ proizvodom iz živali, ki so bile brez predhodnega omamljanja obredno zaklane pod pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 1099/2009?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL 2007, L 189, str. 1).

2 Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL 2008, L 250, str. 1).

3 Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL 2009, L 303, str. 1).