Language of document :

Tužba podnesena 10. Srpnja 2017. – Europska komisija protiv Republike Hrvatske

(Predmet C-415/17)

Jezik postupka: hrvatski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: H. Støvlbæk, agent , M. Mataija, agent , G. von Rintelen, agent )

Tuženik: Republika Hrvatska

Tužbeni zahtjev

Europska komisija zahtijeva od Suda da:

– utvrdi da je Republika Hrvatska propustila ispuniti svoje obveze iz članka 2. Direktive 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 158, str. 196.), zbog toga što do 17. lipnja 2016. nije donijela mjere potrebne radi usklađivanja s tom Direktivom, odnosno zbog toga što u svakom slučaju o takvim mjerama nije obavijestila Komisiju;

– naloži Republici Hrvatskoj, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU, plaćanje novčane kazne u iznosu od 9275.20 EUR dnevno počevši od dana objave presude kojom se utvrđuje povreda obveze priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2014/56/EU;

– naloži Republici Hrvatskoj da snosi troškove.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Hrvatska nije ispunila svoju obvezu priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2014/56/EU u roku propisanom člankom 2. te direktive.

____________