Language of document :

Recurs introdus la 11 iulie 2017 de Deza, a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 mai 2017 în cauza T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Cauza C-419/17 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Deza, a.s. (reprezentant: P. Dejl, avocat)

Celelalte părți din procedură: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Regatul Danemarcei, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Suediei, Regatul Norvegiei

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 11 mai 2017, pronunțată în cauza T-115/15,

anularea Deciziei ECHA din 12 decembrie 2014, nr. ED/108/2014,

obligarea ECHA la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către recurentă în procedura de recurs în fața Curții de Justiție și în procedurile anterioare în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a interpretat și aplicat în mod eronat Regulamentul REACH.

Tribunalul a interpretat și aplicat în mod eronat Regulamentul REACH. Recurenta rămâne de părere că decizia ECHA a fost adoptată ultra vires, întrucât (i) ECHA nu are competența să completeze identificarea existentă a substanței DEHP în temeiul articolului 57 litera (c) din REACH cu o nouă identificare a substanței în temeiul articolului 57 litera (f) din REACH; (ii) adoptarea deciziei ECHA a fost precedată de o procedură nelegală, și (iii) decizia ECHA eludează procedura obligatorie din punct de vedere legal stabilită de către Consiliu și de către Parlamentul European pentru adoptarea unor criterii general obligatorii/armonizate pentru identificarea substanțelor cu proprietăți care afectează sistemul endocrin.

Tribunalul a interpretat și a aplicat în mod eronat principiul securității juridice.

Întrucât (i) decizia ECHA a creat o situație juridică neclară, imprecisă și neprevizibilă, ceea ce nu permite recurentei să afle întinderea exactă a obligațiilor impuse asupra ei; (ii) nu există criterii general obligatorii/armonizate de identificare a substanțelor cu proprietăți care afectează sistemul endocrin ; și (iii) ECHA nu are competența să completeze identificarea existentă a substanței DEHP în temeiul articolului 57 litera (c) din REACH, cu o nouă identificare a substanței în temeiul articolului 57 litera (f) din REACH, concluzia Tribunalului potrivit căreia decizia ECHA nu contravine principiului securității juridice este incorectă.

Tribunalul a reexaminat decizia ECHA într-un mod contrar cu normele controlului judiciar al deciziilor instituțiilor și organismelor UE și a denaturat faptele și probele.

Ca urmare a viciilor prezentate mai sus, Tribunalul a încălcat dreptul recurentei și principiile prevăzute în Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la o procedură echitabilă, dreptul la folosința liniștită a proprietății și principiul securității juridice.

____________