Language of document :

Tožba, vložena 12. julija 2017 – Evropska komisija/Francoska republika

(Zadeva C-420/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet, in C. Hermes, agenta)

Tožena stranka: Francoska republika

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Francoska republika s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za uvedbo splošnega sistema varstva vrtnega strnada v okrožju Landes, ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 5 Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic;

Francoski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da Francija ni nikoli sprejela doslednih in koordiniranih varstvenih ukrepov, potrebnih za uvedbo sistema varstva vrtnega strnada, zaradi česar ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2009/147/ES1 .

____________

1 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.