Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 12. října 2017 – Skatteministeriet v. Baby Dan A/S

(Věc C-592/17)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Vestre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteministeriet

Žalovaná: Baby Dan A/S

Předběžné otázky

Mají být osičky se specifickými vlastnostmi dle popisu považovány za součást dětské bezpečnostní zábrany?

–    Je-li odpověď na první otázku kladná, takže osičky jsou považovány za součást dětské bezpečnostní zábrany, musí být osičky zařazeny do položky KN 9403 90 10 nebo do položky KN 7326 a 4421?

–    Je-li odpověď na první otázku záporná, takže osičky nejsou považovány za součást dětské bezpečnostní zábrany, musí být osičky zařazeny do položky KN 7318 15 90 nebo do položky KN 7318 19 00?

Pokud osičky se specifickými vlastnostmi dle popisu musí být zařazeny do položky KN 7318 15 90, žádá se o odpověď Soudního dvora EU na následující otázku:

–    Je nařízení (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 20091 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky neplatné na základě skutečnosti, že Komise a Rada – podle odvolacího orgánu WTO – vycházely z postupu, který spojil definici výrobního odvětví EU s ochotou výrobců EU stát se součástí vzorku a podrobit se inspekcím, což vedlo k procesu samovýběru ve výrobním odvětví a způsobilo podstatné riziko, že dojde ke zkreslení šetření a výsledků?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2009, L 29, s. 1).