Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 12. oktoobril 2017 – Skatteministeriet versus Baby Dan A/S

(kohtuasi C-592/17)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skatteministeriet

Vastustaja: Baby Dan A/S

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kirjeldatud eritunnustega spindleid tuleb käsitada laste turvavärava osana?

–    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, st kui kõnealuseid spindleid tuleb käsitada laste turvavärava osana, siis kas kõnealused spindlid tuleb klassifitseerida KNi rubriiki 9403 90 10 või 7326 ja 4421?

–    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, st kui kõnealuseid spindleid ei tule käsitada laste turvavärava osana, siis kas kõnealused spindlid tuleb klassifitseerida KNi rubriiki 7318 15 90 või 7318 19 00?

2.    Kui kirjeldatud eritunnustega spindlid tuleb klassifitseerida KNi rubriiki 7318 15 90, palume Euroopa Kohtul teha eelotsus järgmises küsimuses:

–    Kas nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/20091 , millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes, on kehtetu, kuna komisjon ja nõukogu tuginesid WTO apellatsioonikogu väitel protsessile, mis seostas ELi tootmisharu määratluse ELi tootjate sooviga olla osa valimist ja kontrolli objekt, mille tulemusena tootmisharus tekkinud isevalikuprotsess põhjustas riski, et uurimist ja selle tulemust moonutatakse oluliselt?

____________

1 Nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (ELT 2009, L 29, lk 1).