Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 12 octombrie 2017 – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(Cauza C-592/17)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Vestre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamant: Skatteministeriet

Pârâtă: Baby Dan A/S

Întrebările preliminare

1)    Fusurile care prezintă caracteristicile specifice descrise trebuie să fie considerate parte a grilei de siguranță pentru copii?

–    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în sensul că fusurile sunt considerate ca făcând parte din grila de siguranță pentru copii, ele trebuie să fie clasificate în consecință la poziția NC 9403 90 10 sau la pozițiile NC 7326 și 4421?

–    În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, în sensul că fusurile nu sunt considerate ca făcând parte din poarta de siguranță pentru copii, ele trebuie să fie clasificate în consecință la poziția NC 7318 15 90 sau la poziția NC 7318 19 00?

2)    Dacă fusurile care prezintă caracteristicile specifice descrise trebuie să fie clasificate la poziția CN 7318 15 90, se solicită Curţii de Justiţie a Uniunii o decizie preliminară cu privire la următoarea întrebare:

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză1 este nevalid întrucât Comisia și Consiliul – potrivit Organului de apel al OMC – s-au întemeiat pe un proces care leagă definiția industriei Uniunii de disponibilitatea producătorilor din interiorul Uniunii de a face parte dintr-un eșantion și de a fi supuși unor inspecții, ceea ce a determinat un proces de autoselectare în cadrul industriei care a generat un risc important de denaturare a anchetei și a rezultatului?

____________

1 JO 2009, L 29, p. 1.