Language of document :

2017 m. spalio 16 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Byla C-596/17)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. birželio 21 d. Direktyvą 2011/64/ES1 reikėtų aiškinti taip, kad ja taip pat reglamentuojamas pakuojamų tabako gaminių, kaip jie apibrėžiami 2, 3 ir 4 straipsniuose, kainos nustatymas?

2.    Jeigu į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2011 m. birželio 21 d. direktyvos 15 straipsnį, kuriame nustatomas laisvo tabako gaminių kainos nustatymo principas, reikėtų aiškinti taip, kad juo draudžiama nustatyti taisyklę nustatyti šių gaminių kainas už 1 000 vienetų arba 1 000 gramų, dėl kurios tabako gaminių gamintojams būtų draudžiama keisti savo tabako gaminių kainą atsižvelgiant į galimus šių produktų pakavimo kainų skirtumus?

____________

1 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, p. 24).