Language of document :

2017 m. spalio 24 d. Työtuomioistuin (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry / Hyvinvointialan liitto ry

(Byla C-609/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Työtuomioistuin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Atsakovė: Hyvinvointialan liitto ry

Suinteresuotasis asmuo: Fimlab Laboratoriot Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB1 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio 1 daliai prieštarauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinta nacionalinė nuostata ar jos aiškinimas, pagal kuriuos darbuotojas, kuris prasidėjus metinėms atostogoms arba jų daliai tampa nedarbingas, nepaisant pateikto prašymo neturi teisės reikalauti perkelti jam pagal kolektyvinę sutartį priklausančių atostogų, sutampančių su minėtu laikotarpiu, jeigu dėl kolektyvinėje sutartyje numatytų atostogų neperkėlimo nesumažėja darbuotojo teisė į keturių savaičių kasmetines atostogas?

2.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis tiesiogiai veikia darbo santykiuose tarp privačių teisės subjektų, t. y. ar ji veikia tiesiogiai horizontaliai?

3.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis saugo įgytas atostogas, jeigu atostogų trukmė viršija Darbo laiko direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje numatytas minimalias kasmetines keturių savaičių atostogas, ir ar šiai Pagrindinių teisių chartijos nuostatai prieštarauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinta nacionalinė nuostata ar jos aiškinimas, pagal kuriuos darbuotojas, kuris prasidėjus metinėms atostogoms arba jų daliai tampa nedarbingas, nepaisant pateikto prašymo neturi teisės reikalauti perkelti jam pagal kolektyvinę sutartį priklausančių atostogų, sutampančių su minėtu laikotarpiu, jeigu dėl kolektyvinėje sutartyje numatytų atostogų neperkėlimo nesumažėja darbuotojo teisė į keturių savaičių kasmetines atostogas?

____________

1 OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 5 sk., 4 t., p. 381.