Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2017. uputio Työtuomioistuin – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry protiv Satamaoperaattorit ry

(predmet C-610/17)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Työtuomioistuin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Tuženik: Satamaoperaattorit ry

Druga stranka u postupku: Kemi Shipping Oy

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 7. stavku 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 nacionalna odredba u kolektivnom ugovoru ili njezino tumačenje prema kojima radnik kojemu nesposobnost za rad zbog bolesti počinje tijekom godišnjeg odmora ili jednog njegova dijela unatoč svojem zahtjevu nema pravo na prenošenje prvih šest dana nesposobnosti za rad koji padaju u godišnji odmor, ako ti dani odsutnosti ne umanjuju radnikovo pravo na četiri tjedna godišnjeg odmora?

Ima li članak 31. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima izravan pravni učinak na radni odnos između privatnih pravnih subjekata, tj. izravni horizontalni pravni učinak?

Štiti li članak 31. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stečeni godišnji odmor ako trajanje godišnjeg odmora prelazi minimalni godišnji odmor od četiri tjedna predviđen člankom 7. stavkom 1. Direktive o radnom vremenu i protivi li se toj odredbi Povelje o temeljnim pravima nacionalna odredba u kolektivnom ugovoru ili njezino tumačenje prema kojima radnik kojemu nesposobnost za rad zbog bolesti počinje tijekom godišnjeg odmora ili jednog njegova dijela unatoč svojem zahtjevu nema pravo na prenošenje prvih šest dana nesposobnosti za rad koji padaju u godišnji odmor ako ti dani odsutnosti ne umanjuju radnikovo pravo na četiri tjedna godišnjeg odmora?

____________

1     SL 2003., L 299. str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)