Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Asia C‑34/13

Monika Kušionová

vastaan

SMART Capital, a.s.

(Krajský súd v Prešoven esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat sopimusehdot – Kulutusluottosopimus – 1 artiklan 2 kohta – Pakollista lain säännöstä heijastava sopimusehto – Direktiivin soveltamisala – 3 artiklan 1 kohta, 4 artikla, 6 artiklan 1 kohta ja 7 artiklan 1 kohta – Luoton turvaaminen kiinteistövakuudella – Mahdollisuus vakuuden realisointiin huutokaupalla – Tuomioistuinvalvonta

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.9.2014

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Tutkittavaksi ottaminen – Rajat – Kysymykset, joilla ei ilmiselvästi ole merkitystä, ja hypoteettiset kysymykset, joihin ei voida antaa hyödyllistä vastausta

(SEUT 267 artikla)

2.        Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13 – Keinot kohtuuttomien ehtojen käytön lopettamiseksi – Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan saatavan periminen realisoimalla kuluttajan vakuudeksi antama kiinteistöpantti tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä – Sallittavuus – Edellytykset – Tehokkuus- ja vastaavuusperiaate – Oikeutta asuntoon koskevan perusoikeuden merkitys – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

(Perusoikeuskirjan 7, 38 ja 47 artikla; neuvoston direktiivi 93/13)

3.        Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13 – Soveltamisala – Lain tai asetuksen pakottavia säännöksiä heijastavien sopimusehtojen jääminen soveltamisalan ulkopuolelle – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

(Neuvoston direktiivin 93/13 1 artiklan 2 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 38 kohta)

2.        Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13 säännöksiä on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa sallitaan sellaisen saatavan, joka perustuu mahdollisesti kohtuuttomiin sopimusehtoihin, periminen realisoimalla kuluttajan vakuudeksi antama kiinteistöpantti tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä, mikäli kyseisessä säännöstössä ei tehdä kuluttajille tällä direktiivillä annettujen oikeuksien suojaamista käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi, ja tämän seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

(ks. 68 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

3.        Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että elinkeinonharjoittajan kuluttajan kanssa tekemään sopimukseen sisältyvä sopimusehto jää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että kyseinen sopimusehto heijastaa lain tai asetuksen pakottavaa säännöstä, ja tämän seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

(ks. 80 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)