Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Predmet C‑34/13

Monika Kušionová

protiv

SMART Capital, a.s.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio

Krajský súd v Prešove)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene ugovorne odredbe – Ugovor o potrošačkom kreditu – Članak 1. stavak 2. – Ugovorna odredba koja je odraz obvezne zakonske odredbe – Područje primjene direktive – Članak 3. stavak 1., članak 4., članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1. – Osiguranje tražbine založnim pravom na nekretnini – Mogućnost ostvarivanja tog založnog prava prodajom na dražbi – Sudski nadzor“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 10. rujna 2014.

1.        Prethodna pitanja – Dopuštenost – Granice – Pitanja očito lišena relevantnosti i hipotetska pitanja postavljena u kontekstu koji isključuje davanje korisnog odgovora

(čl. 267.UFEU‑a)

2.        Zaštita potrošača – Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13 – Sredstva za sprečavanje korištenja nepoštenih uvjeta – Nacionalni pravni propis koji dopušta ispunjenje tražbine izvansudskim ostvarivanjem založnog prava na nekretnini koju je potrošač dao u osiguranje – Dopuštenost – Pretpostavke – Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti – Utjecaj temeljnog prava na dom – Provjera koja je na nacionalnom sudu

(Povelja o temeljnim pravima, čl. 7., 38. i 47.; Direktiva Vijeća 93/13)

3.        Zaštita potrošača – Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13 – Područje primjene – Isključenje predviđeno ugovornim odredbama koje su odraz obveznih zakonskih ili regulatornih odredbi – Provjera koja je na nacionalnom sudu

(Direktiva Vijeća 93/13, čl. 1. st. 2.)

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 38.)

2.        Odredbe Direktive Vijeća 93/13 o nepoštenim ugovornim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti u smislu da one nisu u suprotnosti s nacionalnim pravnim propisom koji dopušta ispunjenje tražbine, koja se temelji na eventualno nepoštenim ugovornim odredbama, izvansudskim ostvarivanjem založnog prava na nekretnini koju je potrošač dao u osiguranje s obzirom na to da taj pravni propis u praksi ne čini nemogućim ili pretjerano teškim očuvanje prava koja ona priznaje potrošaču, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev.

(t. 68. i t. 1. izreke)

3.        Članak 1. stavak 2. Direktive 93/13 o nepoštenim ugovornim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti u smislu da je ugovorna odredba sadržana u ugovoru koji je prodavatelj robe ili pružatelj usluga sklopio s potrošačem isključena iz područja primjene te direktive samo ako je navedena ugovorna odredba odraz sadržaja obvezne zakonske ili regulatorne odredbe, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev.

(t. 80. i t. 2. izreke)