Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Cauza C‑34/13

Monika Kušionová

împotriva

SMART Capital, a.s.

(cerere de decizie preliminară formulată de

Krajský súd v Prešove)

„Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive – Contract de credit de consum – Articolul 1 alineatul (2) – Clauză care reflectă un act cu putere de lege obligatoriu – Domeniul de aplicare al directivei – Articolul 3 alineatul (1), articolul 4, articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) – Garantarea creanței printr‑o garanție constituită asupra unui bun imobiliar – Posibilitatea executării acestei garanții printr‑o vânzare la licitație – Control jurisdicțional”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2014

1.        Întrebări preliminare – Admisibilitate – Limite – Întrebări vădit lipsite de pertinență și întrebări ipotetice adresate într‑un context care exclude un răspuns util

(art. 267 TFUE)

2.        Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13 – Mijloace pentru a preveni utilizarea în continuare a clauzelor abuzive – Reglementare națională care permite recuperarea unei creanțe, prin executarea extrajudiciară a unei garanții care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator – Admisibilitate – Condiții – Principiile echivalenței și efectivității – Incidența dreptului fundamental la locuință – Verificare care incumbă instanței naționale

(Carta drepturilor fundamentale, art. 7, 38 și 47; Directiva 93/13 a Consiliului)

3.        Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13 – Domeniu de aplicare – Excludere prevăzută pentru clauze contractuale ce reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Verificare care incumbă instanței naționale

[Directiva 93/13 a Consiliului, art. 1 alin. (2)]

1.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 38)

2.        Dispozițiile Directivei 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care permite recuperarea unei creanțe, întemeiată pe clauze contractuale eventual abuzive, prin executarea extrajudiciară a unei garanții care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, în măsura în care această reglementare nu face practic imposibilă sau excesiv de dificilă apărarea drepturilor conferite consumatorului de această directivă, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.

(a se vedea punctul 68 și dispozitiv 1)

3.        Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală, care figurează într‑un contract încheiat de un vânzător sau furnizor cu un consumator, este exclusă din domeniul de aplicare al acestei directive numai în cazul în care respectiva clauză contractuală reflectă conținutul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative obligatorii, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.

(a se vedea punctul 80 și dispozitiv 2)